Polityka prywatności - Hahafoto.pl
 
 
 

+48 607 603 179

szybki@hahafoto.pl

Polityka prywatności

HAHA FOTO Dominika Gazda z siedzibą i adresem w Warszawie (02-972) przy ulicy Sarmackiej 1/112, NIP 5741896529, (zwana dalej: HAHA FOTO) prowadzi i administruje serwis internetowy pod adresem www.hahafoto.pl (Serwis), udostępniany osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom Serwisu). W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników Serwisu, HAHA FOTO prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje zaprezentowane w niniejszym Serwisie są dostarczone w zastanej przez Użytkowników Serwisu formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź dorozumianych. HAHA FOTO dołożyło wszelkich starań, by materiał zawarty w Serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. W żadnym przypadku HAHA FOTO nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z Serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkowników Serwisu podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych.

HAHA FOTO może publikować odnośniki do innych stron internetowych, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach oraz za praktyki tych witryn w zakresie prywatności.

HAHA FOTO przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez HAHA FOTO terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w niniejszym Serwisie stanowią własność intelektualną HAHA FOTO i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ich kopiowanie lub inne wykorzystywanie dla celów komercyjnych, a także dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych) bez uprzedniej pisemnej zgody HAHA FOTO są zabronione.

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a/ poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, b/ poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

DANE OSOBOWE

HAHA FOTO może poprosić Użytkowników Serwisu podczas wizyty w Serwisie o przekazanie danych osobowych. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne. W każdym momencie Użytkownicy Serwisu mają prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. HAHA FOTO nie wykorzysta danych zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego w żaden inny sposób niż do wysyłki informacji handlowych. Dla tych celów dane Użytkowników Serwisu mogą być przechowywane i przetwarzane. HAHA FOTO deklaruje, że w celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). HAHA FOTO nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych.

PLIKI COOKIE Serwis korzysta z plików Cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: a/ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; b/ utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po wpisaniu hasła), c/ określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookiem. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

ZMIANY WARUNKÓW I ZASTRZEŻEŃ

HAHA FOTO może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do powyższych warunków i zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są dla Użytkowników Serwisu wiążące, prosimy okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

KONTAKT

W przypadku pytań Użytkowników Serwisu dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem: info@hahafoto.pl